آدرس:
اصفهان - خیابان توحید میانی ، نزدیک به چهارراه پلیس ، روبروی آزمایشگاه دی

شماره های تماس:

36251197-031   
36285448-031
2100048-0913
 
پست الکترونیکی :
info@sokhansarayan.com
m.sokhansarayansepahan@yahoo.com

طراحی و اجرای پرتال : گروه برنامه نویسی و طراحی وب سایت کاکتوس (شرکت تدبیر) - ثبت 998
تلفن : 33517411-031
وب سایت : WWW.TADBIRCOMPUTER.COM